The Japan Academy

Most viewed articles

Most viewed articles, June 2022

 1. On the origin and evolution of the asteroid Ryugu: A comprehensive geochemical perspective
  Eizo NAKAMURA, Katsura KOBAYASHI, Ryoji TANAKA, Tak KUNIHIRO, Hiroshi KITAGAWA, Christian POTISZIL, Tsutomu OTA, Chie SAKAGUCHI, Masahiro YAMANAKA, Dilan M. RATNAYAKE, Havishk TRIPATHI, Rahul KUMAR, Maya-Liliana AVRAMESCU, Hidehisa TSUCHIDA, Yusuke YACHI, Hitoshi MIURA, Masanao ABE, Ryota FUKAI, Shizuho FURUYA, Kentaro HATAKEDA, Tasuku HAYASHI, Yuya HITOMI, Kazuya KUMAGAI, Akiko MIYAZAKI, Aiko NAKATO, Masahiro NISHIMURA, Tatsuaki OKADA, Hiromichi SOEJIMA, Seiji SUGITA, Ayako SUZUKI, Tomohiro USUI, Toru YADA, Daiki YAMAMOTO, Kasumi YOGATA, Miwa YOSHITAKE, Masahiko ARAKAWA, Atsushi FUJII, Masahiko HAYAKAWA, Naoyuki HIRATA, Naru HIRATA, Rie HONDA, Chikatoshi HONDA, Satoshi HOSODA, Yu-ichi IIJIMA, Hitoshi IKEDA, Masateru ISHIGURO, Yoshiaki ISHIHARA, Takahiro IWATA, Kosuke KAWAHARA, Shota KIKUCHI, Kohei KITAZATO, Koji MATSUMOTO, Moe MATSUOKA, Tatsuhiro MICHIKAMI, Yuya MIMASU, Akira MIURA, Tomokatsu MOROTA, Satoru NAKAZAWA, Noriyuki NAMIKI, Hirotomo NODA, Rina NOGUCHI, Naoko OGAWA, Kazunori OGAWA, Chisato OKAMOTO, Go ONO, Masanobu OZAKI, Takanao SAIKI, Naoya SAKATANI, Hirotaka SAWADA, Hiroki SENSHU, Yuri SHIMAKI, Kei SHIRAI, Yuto TAKEI, Hiroshi TAKEUCHI, Satoshi TANAKA, Eri TATSUMI, Fuyuto TERUI, Ryudo TSUKIZAKI, Koji WADA, Manabu YAMADA, Tetsuya YAMADA, Yukio YAMAMOTO, Hajime YANO, Yasuhiro YOKOTA, Keisuke YOSHIHARA, Makoto YOSHIKAWA, Kent YOSHIKAWA, Masaki FUJIMOTO, Sei-ichiro WATANABE and Yuichi TSUDA
  Proc. Jpn. Acad., Ser. B,Vol. 98, No. 6, 227-282 (2022) [Abstract and Full Text]
 2. Ivermectin, ‘Wonder drug’ from Japan: the human use perspective
  Andy CRUMP and Satoshi ŌMURA
  Proc. Jpn. Acad., Ser. B, Vol. 87, No. 2, 13-28 (2011)  [Abstract and Full Text]
 3. High-voltage SiC power devices for improved energy efficiency
  Tsunenobu KIMOTO
  Proc. Jpn. Acad., Ser. B, Vol. 98, No. 4, 161-189 (2022) [Abstract and Full Text]
 4. Sea-level rise caused by climate change and its implications for society
  Nobuo MIMURA
  Proc. Jpn. Acad., Ser. B, Vol. 89, No. 7, 281-301 (2013) [Abstract and Full Text]
 5. Stratigraphy of the Middle-Upper Permian and Lowermost Triassic at Chaotian, Sichuan, China. Record of Late Permian double mass extinction event
  Yukio ISOZAKI, Jianxin YAO, Tetsuo MATSUDA, Harutaka SAKAI, Zhansheng JI, Noriei SHIMIZU, Noritada KOBAYASHI, Hodaka KAWAHATA, Hiroshi NISHI, Masao TAKANO and Tomomi KUBO
  Proc. Jpn. Acad., Ser. B, Vol. 80, No. 1, 10-16 (2004) [Abstract and Full Text]
 6. Generation and manipulation of current-induced spin-orbit torques
  Kazuya ANDO
  Proc. Jpn. Acad., Ser. B, Vol. 97, No. 9, 499-519 (2021) [Abstract and Full Text]
 7. Inorganic scintillating materials and scintillation detectors
  Takayuki YANAGIDA
  Proc. Jpn. Acad., Ser. B, Vol. 94, No. 2, 75-97 (2018) [Abstract and Full Text]
 8. Fundamental research on semiconductor SiC and its applications to power electronics
  Hiroyuki MATSUNAMI
  Proc. Jpn. Acad., Ser. B, Vol. 96, No. 7, 235-254 (2020) [Abstract and Full Text]
 9. Organoborane coupling reactions (Suzuki coupling)
  Akira SUZUKI
  Proc. Jpn. Acad., Ser. B, Vol. 80, No. 8, 359-371 (2004) [Abstract and Full Text]
 10. Molecular mechanisms of thalidomide and its derivatives
  Takumi ITO and Hiroshi HANDA
  Proc. Jpn. Acad., Ser. B, Vol. 96, No. 6, 189-203 (2020) [Abstract and Full Text]

View archives

Most viewed articles in all periods*

* These are counted since 2004 although articles before Vol. 78 are counted from June 2016.

 1. Internal radiocesium contamination of adults and children in Fukushima 7 to 20 months after the Fukushima NPP accident as measured by extensive whole-body-counter surveys
  Ryugo S. HAYANO, Masaharu TSUBOKURA, Makoto MIYAZAKI, Hideo SATOU, Katsumi SATO, Shin MASAKI and Yu SAKUMA
  Proc. Jpn. Acad., Ser. B, Vol. 89, 157-163 (2013) [abstract and Full Text]
 2. On the origin and evolution of the asteroid Ryugu: A comprehensive geochemical perspective
  Eizo NAKAMURA, Katsura KOBAYASHI, Ryoji TANAKA, Tak KUNIHIRO, Hiroshi KITAGAWA, Christian POTISZIL, Tsutomu OTA, Chie SAKAGUCHI, Masahiro YAMANAKA, Dilan M. RATNAYAKE, Havishk TRIPATHI, Rahul KUMAR, Maya-Liliana AVRAMESCU, Hidehisa TSUCHIDA, Yusuke YACHI, Hitoshi MIURA, Masanao ABE, Ryota FUKAI, Shizuho FURUYA, Kentaro HATAKEDA, Tasuku HAYASHI, Yuya HITOMI, Kazuya KUMAGAI, Akiko MIYAZAKI, Aiko NAKATO, Masahiro NISHIMURA, Tatsuaki OKADA, Hiromichi SOEJIMA, Seiji SUGITA, Ayako SUZUKI, Tomohiro USUI, Toru YADA, Daiki YAMAMOTO, Kasumi YOGATA, Miwa YOSHITAKE, Masahiko ARAKAWA, Atsushi FUJII, Masahiko HAYAKAWA, Naoyuki HIRATA, Naru HIRATA, Rie HONDA, Chikatoshi HONDA, Satoshi HOSODA, Yu-ichi IIJIMA, Hitoshi IKEDA, Masateru ISHIGURO, Yoshiaki ISHIHARA, Takahiro IWATA, Kosuke KAWAHARA, Shota KIKUCHI, Kohei KITAZATO, Koji MATSUMOTO, Moe MATSUOKA, Tatsuhiro MICHIKAMI, Yuya MIMASU, Akira MIURA, Tomokatsu MOROTA, Satoru NAKAZAWA, Noriyuki NAMIKI, Hirotomo NODA, Rina NOGUCHI, Naoko OGAWA, Kazunori OGAWA, Chisato OKAMOTO, Go ONO, Masanobu OZAKI, Takanao SAIKI, Naoya SAKATANI, Hirotaka SAWADA, Hiroki SENSHU, Yuri SHIMAKI, Kei SHIRAI, Yuto TAKEI, Hiroshi TAKEUCHI, Satoshi TANAKA, Eri TATSUMI, Fuyuto TERUI, Ryudo TSUKIZAKI, Koji WADA, Manabu YAMADA, Tetsuya YAMADA, Yukio YAMAMOTO, Hajime YANO, Yasuhiro YOKOTA, Keisuke YOSHIHARA, Makoto YOSHIKAWA, Kent YOSHIKAWA, Masaki FUJIMOTO, Sei-ichiro WATANABE and Yuichi TSUDA
  Proc. Jpn. Acad., Ser. B,Vol. 98, No. 6, 227-282 (2022) [Abstract and Full Text]
 3. Ivermectin, ‘Wonder drug’ from Japan: the human use perspective
  Andy CRUMP and Satoshi ŌMURA
  Proc. Jpn. Acad., Ser. B, Vol. 87, No. 2, 13-28 (2011) [Abstract and Full Text]
 4. Efficient induction of transgene-free human pluripotent stem cells using a vector based on Sendai virus, an RNA virus that does not integrate into the host genome
  Noemi FUSAKI, Hiroshi BAN, Akiyo NISHIYAMA, Koichi SAEKI and Mamoru HASEGAWA
  Proc. Jpn. Acad., Ser. B, Vol. 85, 348-362 (2009) [abstract and Full Text]
 5. Favipiravir (T-705), a broad spectrum inhibitor of viral RNA
  Yousuke FURUTA, Takashi KOMENO and Takaaki NAKAMURA
  Proc. Jpn. Acad., Ser. B, Vol. 93, No. 7, 449-463 (2017) [Abstract and Full Text]
 6. Transforming growth factor-β signaling in epithelial-mesenchymal transition and progression of cancer
  Kohei MIYAZONO
  Proc. Jpn. Acad., Ser. B, Vol. 85, 314-323 (2009) [abstract and Full Text]
 7. Pathogen recognition by innate immunity and its signaling
  Shizuo AKIRA
  Proc. Jpn. Acad., Ser. B, Vol. 85, 143-156 (2009) [abstract and Full Text]
 8. Novel plasma biomarker surrogating cerebral amyloid deposition
  Naoki KANEKO, Akinori NAKAMURA, Yukihiko WASHIMI, Takashi KATO, Takashi SAKURAI, Yutaka ARAHATA, Masahiko BUNDO, Akinori TAKEDA, Shumpei NIIDA, Kengo ITO, Kenji TOBA, Koichi TANAKA and Katsuhiko YANAGISAWA
  Proc. Jpn. Acad., Ser. B, Vol. 90, 353-364 (2014) [abstract and Full Text]
 9. Organoborane coupling reactions (Suzuki coupling)
  Akira SUZUKI
  Proc. Jpn. Acad., Ser. B, Vol. 80, No. 8, 359-371 (2004) [Abstract and Full Text]
 10. Tetrodotoxin—A brief history—
  Toshio NARAHASHI
  Proc. Jpn. Acad., Ser. B, Vol. 84, 147-154 (2008) [abstract and Full Text]